Pressed pennies zijn souvenirmedailles die kunnen worden gemaakt in de zogenaamde Penny Press machines.

Deze machines zijn vaak te vinden o.a. touristische plekken zoals; dierentuinen, museau, pretparken, aquaria, souvenirshops, vliegvelden, kastelen, etc., etc.

Per locatie kunnen meer dan één automaat aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld in GaiaZoo te Kerkrade.
Per machine kunnen de motieven variëren van één tot maximaal vier verschillende motieven.

De kosten kunnen per machine/land verschillen. In de meeste Europese landen zijn de kosten per motief 1 euro en 5 cent. Echter kan dit ook wel eens afwijkend zijn zoals bijvoorbeeld; 2 euro en 5 cent, 2 keer 50 cent, 1 euro en 2 cent of 1 euro en 10 cent.

In sommige landen is het verboden om muntstukken te vervormen, hier worden door de fabrikanten blanco muntstukken aangeboden.

Pressed pennies hebben diverse benamingen waaronder; pressed coins, elongated coins, squashed pennies, souvenirmedaille, souvenirmunt, souvenirmünzte en souvenirprägung.   

*************************************************************************************

Pressed pennies are souvenirmedailles which can be made in the so-called Penny Press machines.

These machines are often located at touristic places as; zoos, museums, amusementparks, aquaria, souvenirshops, airports, castles, etc., etc

By location there can be more than one machine like at GaiaZoo in Kerkrade.
By machine the motives can vary from one till an maximum of four different motives.

The costs can be different by location/country. In most of the European countries the costs by motive are 1 euro and 5 cents. This can be diffent, by example; 2 euro and 5 cents, 2 times 50 cents, 1 euro and 2 cents or 1 euro and 10 cents.

In some countries it's illegal to smash coins, manufacturers offer here blank coins.

Pressed pennies have got different names; pressed coins, elongated coins, squashed pennies, souvenirmedaille, souvenirmunt, souvenirmünzte and souvenirprägung


WAT ZIJN PRESSED PENNIES?/WHAT ARE PRESSED PENNIES?